Tarinan Aittaan eskariin!

Tarinan eskarissa, eli Aitassa, noudatetaan Jyväskylän esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Eskarit oppivat kirjaimiin ja numeroihin tutustumisen lisäksi tärkeitä yhteistyö- ja työskentelytaitoja. Tarinan pieni eskari mahdollistaa yksilöllisen kasvun tukemisen päiväkotilaisesta koululaiseksi. Myös leikki on tärkeä osa eskarilaisen päivää. Tällä hetkellä Aitassa toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja -työpari ja eskareiden lisäksi myös tulevista eskarilaisista koottu viskareiden pienryhmä.

Oppiminen on kivaa

Lapsen esiopetus rakentuu lapsen aiempien kokemusten, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Meille on tärkeää, että lapsi kokee eskarissa oppimisen ja oivaltamisen iloa. Kun lapsi kokee asiat kiinnostaviksi ja sellaisiksi, joita voi liittää jo aiemmin oppimiinsa asioihin, oppiminen on hauskaa ja motivoivaa.

eskari

Osaamme toimia yhdessä

Eskarissa lapset harjoittelevat laaja-alaisen osaamisen taitoja – juuri niitä  taitoja, joita he myöhemmin elämässään tarvitsevat. Meille on tärkeää, että lapsi kokee kuuluvansa omaan ryhmäänsä. Hän osaa olla kiva kaveri, joka voi turvallisesti tuoda omat mielipiteensä esille, ja osaa kunnioittaa myös muita. Lapsi saa kokemuksen, että hän voi osallistua ja vaikuttaa. Eskarilainen opettelee huolehtimaan omista tavaroistaan – ikiomasta eskarikirjasta, työvälineistä ja vaatteistaan.

eskari

Opin ja toimin erilaisissa ympäristöissä

Eskarissamme fyysistä oppimisympäristöä rakennetaan yhdessä lasten kanssa ja lasten tarpeet ja toiveet huomioiden. Eskarin tilat ovat kodikkaat ja kauniit. Tärkeänä oppimisympäristönä meillä on ympäröivä luonto. Metsässä leikimme, opimme ja retkeilemme. Teemme retkiä eskarin ulkopuolelle. 

eskari